FORMÜL : Kreatinin Klirensi = İdrar Kreatinini (mg/dl)* İdrar Hacmi (ml)/ Serum Kreatinini(mg/dl) *1440

FORMÜL : Glomerüler Filtrasyon Hızı = 186 * SerumKreat-1.154 * Yaş-0.203 * Cinsiyet * Irk

FORMÜL : Glomerüler Fitrasyon Hızı = Kas Faktörü * Boy / SerumKreat

FORMÜL : Ağırlık[kg] = (0.73 * Boy[cm]) - 59.42

FORMÜL : Ağırlık[kg] = (0.65 * Boy[cm]) - 50.74

FORMÜL : VKİ = (Ağırlık/2.205) / (Boy/39.37)2

FORMÜL : Hesaplanan Osm = (Sodyum * 2) + (Glukoz / 18) + (BUN / 2.8) + (Etanol/ 4.6)
OsmolalGap = Ölçülen Osmolalite - Hesaplanan Osmolalite

FORMÜL : Kalsiyum = SerumCa + 0.8 * (NormalAlbumin - HastaAlbumin)

FORMÜL : KtV Daugirdas = -ln((BUNPost / BUNPre) - (0.008 * Saat)) + ((4 - (3.5 * BUNPost / BUNPre)) * UFVol / Ağırlık)

FORMÜL : BUN = (U1 + U2) / 2 RRF = IDVolüm * Üre / IDPeriyod / BUN )

U1 haftanın ilk diyalizinden sonraki BUN dur. U2 haftanın ikinci diyalizinden önceki BUN dur. ID Interdiyalitik periyodu gösterir.

FORMÜL : LDL = TotalKol - (Trigliserid / 5) - HDL

Trigliserid düzeyi >=400 mg/dL. ise bu hesaplama geçerli değildir.