Kalite Çalışmaları

Özel Ege Güneş Diyaliz Merkezimizde; kalite çalışmaları Kalite Yönetim Direktörlüğü liderliğinde bütün birim çalışanlarımız tarafından sürdürülmektedir.

Ana teması GÜVENLİ DİYALİZ MERKEZİ olan sağlıkta kalite çalışmalarımız;

T.C SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE ÇALIŞAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI tarafından yayınlanan SKS-DİYALİZ standardına uyumlu olarak;

 • Diyaliz tedavilerinin planlaması,
 • Diyaliz salonlarında diyaliz tedavilerinin uygulanmasını ve kayıt şartlarını içeren dokümantasyon,
 • Diyaliz tedavisinin SKS Diyaliz standardı ve yasal düzenlemeler ile uyumlu olarak gerçekleştirmesi ve geliştirilmesi için çalışmaların yapılması,

Göstergelerimizin Yönetimi;

Özel Ege Güneş Diyaliz Merkezimizde; diyaliz tedavi uygulamaların yine SKS Gösterge Yönetimi Rehberi Rev02’ye uyumlu ölçümlere esas teşkil edecek verilerin elde edilmesi ve analizi çalışmaları, kalitede sürekli İYİLEŞTİRME yaklaşımı ile devam ettirilmektedir.

T.C Sağlık Bakanlığı standartlarında, verdiğimiz hizmetlerin yeterliliğini ve kriterlere uyumunu ölçmek amaçlı, merkezimiz faaliyet alanına ve uygulamalarına bağlı gösterge konuları ve hedeflerimiz tespit edilmiştir. Göstergeler; belirli aralıklar ile ölçülmektedir. Ölçüm sonuçları ilgili sorumlu birim hekimi ve bölüm sorumlusunca analiz edilmektedir. Bu sonuçlar, üst yönetim ile paylaşılmaktadır.

Tespit edilmesi durumunda uygunsuzluklar kök nenden analizleri yapılarak iyileştirmeler planlanmakta ve uygulanmaktadır. Sonuçlar KKS sistemine belirlenen sürelerde girişleri yapılmakta ve gerekli durumlarda iyileştirmeler planlanmaktadır.

Görüş ve Önerilerin Değerlendirilmesi

 • Diyaliz Hastası memnuniyet anketleri; T.C Sağlık Bakanlığı Memnuniyet anket rehberine göre belirlenen yılda bir defa ve Aralık ayında gerçekleştirilmektedir.
 • Hastalarımız için; web sayfamızda anketler yüklü olup online doldurulma olanağımız mevcuttur. Elde edilen sonuçlar kalite birimi tarafından değerlendirilmektedir.
 • Çalışan memnuniyet anketlerimiz ise, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Anket Uygulama Rehberinde belirlenen esaslarda yine Aralık ayında yılda bir defa olmak üzere yapılmaktadır. Analizleri üst yönetim ile paylaşılmaktadır.
 • Bütün anket sonuçları anket uygulanan yılı takip eden Ocak ayında KKS sistemine girişleri yapılmaktadır.

Hasta ve Çalışan Güvenliği

 • Güvenlik raporlama sistemi Özel Ege Güneş Diyaliz Merkezimizde kurulmuştur. Hasta ve çalışan güvenliğinde bir olumsuzluk yaşandığında bildirimler alınmakta ve kök neden analizi ile çözümlenmektedir.
 • İlaç güvenliği, Hasta güvenliği ve çalışan güvenliği başlıklarında bildirimler yapılabilmekte ve tespit edilirse uygunsuzluklar için iyileştirmeler planlanmaktadır.

Acil Durum Kodları Ve Tatbikatlar

 • Acil durum kod sistemi olarak;
 • Mavi Kod,
 • Beyaz Kod,
 • Yangın hazırlık durumunun tespiti amacı ile kırmızı kod uygulaması bulunmaktadır. Yılda bir kez tatbikatlar ile test edilmektedir.

Acil durum ve afet uygulamaları

Özel Ege Güneş Diyaliz Merkezimizde, afet durumunda yapılacaklar ile ilgili yasa düzenleyici tarafından yayınlanan yönetmelik ve kılavuzlara uygun olarak hazırlanmış planlarımız mevcuttur. Planlar; her yıl bir defa masa başı ve saha tatbikatları ile desteklenmektedir.,

Hasta Hakları ve İletişim Uygulamaları

Hasta hakları birimimiz bulunmakta ve hasta haklarının korunması ve sürdürülmesi amacı ile erişilebilir bir konumdadır. Ayrıca; hastalarımız kurumumuz web sitesi üzerinden yönetimimiz ile kolaylıkla iletişime geçebilmekte ve beklentilerini ifade edebilecekleri alanlar oluşturulmuştur.