Albümin

Albümin, vücudumuzda bulunan proteinin %60’ını oluşturur ve karaciğer tarafından üretilir. Albümin karaciğer tarafından günde 14 grama kadar sentezlenen ve vücudumuzdaki proteinin büyük bir çoğunluğundan oluşan proteindir. Doku ve sıvı arasında denge koruyan albümin, kanda molekül taşır. Proteinler dar damarlardan geçemez. Albümin sağladığı basınç sayesinde proteinlerin dar alanlardan geçişini sağlar. Protein dışında B6 vitamini, tiroit hormonları, yağ asitleri ve ilaçlar albümin sayesinde taşınır. Albümin vücut için tehlikeli olan maddeleri de tutar. Kişide albümin değerlerinin anormal olması genellikle yetersiz beslenme ile ilişkilidir. Albumin yetersizliği karaciğer bozukluğu gibi birçok hastalığa neden olmaktadır. Sağlıklı bir kişide albümin değeri kan tahlilinde 3.4-5.4 g/dl, idrar tahlilinde ise 0-8 mg/dl’dir