Albümin Düşüklüğü

Albümin seviyesi normal seviyeden aşağıdaysa albümin düşüklüğü söz konusudur. Bu kişilerde protein, dar damarlardan geçemez. Böylece kişide ödem oluşur ve vücudunda şişlikler görülür. Kişideki romatizmal hastalıklar, ülser, şeker hastalığı, uzun süre aç kalma, beslenme bozukluğu, hormon bozukluğu gibi durumlarda albümin düşüklüğüne neden olmaktadır. Aşırı su tüketimi, hamilelik, kullanılan bazı ilaçlar, gebelik zehirlenmesi, ateş gibi durumlarda da bu değerin düştüğü görülmüştür. Albümin eksikliği yaşayan kişilerde bazı belirtiler bulunmaktadır. Bu belirtiler şöyledir; Nefes almada zorlanma, karın ağrısı, bulantı vb.