Arteriovenöz (AV) Vasküler Giriş

Bir arter (kalpten vücuda kan taşıyan damar) ve bir ven (kalbe kan taşıyan damar) arasında, hastanın önkolunda doğrudan cerrahi yolla oluşturulmuş bağlantı. Bu bağlantı, hemodiyaliz için giriş sağlayacak şekilde artmış kan akışı sayesinde damarı genişletir. Uygun vasküler giriş hemodiyaliz için çok önemli olazsa olmaz koşuldur.