Arteriyogram

Kontrast boya kullanılarak alınan arterlerin röntgeni; bazen anjiyografi olarak adlandırılır.