Bekleme süresi

Periton diyalizi alışverişi sırasında hastanın karın boşluğunda diyaliz solüsyonunun kaldığı süre.