Eritropoietin(EPO)

Böbrekler tarafından üretilen, kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu sağlayan bir hormondur. Böbrekler hasar görürse, yeterli eritropoetin üretemezler ve kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda azalmaya neden olan anemi durumu ortaya çıkar. Eritropoietin; böbrek yetmezliğine bağlı anemi tedavisinde enjekte edilebilenbir ilaç olarak mevcuttur.