Etiyoloji

Hastalık oluşturma etken ve yollarını araştıran bilim dalı.