Fosfat bağlayıcılar

Kanda fosfat birikmesini önlemeye yardımcı olan ilaç.