Glukoz

Glukoz, yediğimiz yiyeceklerden aldığımız şekerdir. Glukoz şekeri enerji için kullanır.