Hemodiyaliz (HD)

Böbrekler başarısız olduktan sonra kandaki atıkları ve sıvıyı gidermek için bir makine kullanma işlemi. Hasta kanının vücudun dışında tek kullanımlık kan setleri ile diyalizere aktığı bir tedavi yöntemidir. Diyaliz solüsyonu atık ürünleri ve fazla suyu taşırken temizlenmiş kan hastaya geri verilir. Süreç, kan pompalayan, antikoagülan ekleyen, temizleme sürecini düzenleyen, diyaliz solüsyonunun karışımını ve akış hızını kontrol eden bir hemodiyaliz cihazı tarafından idare edilir. Hasta genellikle haftada üç ile altı saat arasında değişen üç tedavi alır. Çoğu zaman hemodiyaliz, doktorlar, hemşireler ve diyaliz teknikerleri gözetiminde hastanelerde veya özel diyaliz merkezlerinde yapılır.