Hemodiyaliz için kateter

İki lümeni olan uzun, esnek ve içi boş bir borudur. Kan, bir lümenden çekilir, temizlenme için diyaliz makinesine gider ve diğer lümen vasıtasıyla vücuda geri gönderilir. Acil ve geçici hemodiyaliz için çift lümenlikateter yerleştirilmesi en yaygın ve etkili yöntemdir.