Hemofiltrasyon (HF)

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda, diyaliz solüsyonu kullanılmayan bir tedavi türüdür. Solütler bir yarı geçirgen membran vasıtasıyla plazma konvektif kuvvetler kullanılarak uzaklaştırılır. Filtrasyon ile atılan hacmin yerine replasman sıvısı konulur.